Gear - drivverk - aksler

!

GEARKASSE ANTARA

4803345BRUKT
!
BRUKTDEL
ANTARA Z20DMH *** UTVEKSLING 4.06 *** 57000KM

GEARKASSE OLJEKJØLERØR ANTARA

4813945
!
ORIGINALDEL
96838152
AUT.GEAR** ***** Z20DM

GEAROLJE FORDELINGSKASSE

1942388
!
ORIGINALDEL
9196535
TEXACO MULTIGEAR 75W-90R **** FORDELINGSKASSE PÅ ANTARA. MOKKA **** BRUKES OGSÅ PÅ: FORAKSELOLJE PÅ FRONTERA B X22SE Y22SE X22DTH Y22DTH

GEARSTANG ANTARA

4817975
!
ORIGINALDEL
20934854
ANTARA *** AUTOMAT GEAR /M PLASTHANDTAK

GEARSTANG BRYTER ANTARA

4806526
!
ORIGINALDEL
96672844
ANTARA *** AUTOMATGEAR *** BRYTER PÅ VELGERARM

GEARVELGERBRYTER AUTOMATGEAR

6240229
!
ORIGINALDEL
93172318
VECTRA C SIGNUM Z22SE Y22YH Z32SE Y22DTR Y30DT *** AF23 AF33 GEARKASSE *** ANTARA

GEARVELGERBRYTER AUTOMATGEAR

6240229BRUKT
!
BRUKTDEL
VECTRA C SIGNUM Z22SE Y22YH Z32SE Y22DTR Y30DT *** AF23 AF33 GEARKASSE *** ANTARA