Turbo

!

TURBO COMBO D FESTEKLEMME

860151
!
ORIGINALDEL
55209833
TURBO/KATALYSATOR *** *** A13FD

TURBO PANT

9508313
!
ORIGINALDEL
95516224
TILHØRER 860127 860586

TURBO, -BYTTE, Y13DT

860585
!
ORIGINALDEL
95516208
COMBO C *** PANT 9508312

TURBO, BYTTE A13DTE, A13DTR, A13FD

860550
!
ORIGINALDEL
95516200
ASTRA J, CORSA D, MERIVA B, COMBO D, *** * PANT 95516215

TURBOPAKNING COMBO D A13FD

860323
!
ORIGINALDEL
55213924
MELLOM TURBO OG KATALYSATOR

TURBOPAKNING COMBO D A13FD

860417
!
ORIGINALDEL
55241375
MELLOM TURBO OG EKSOSMANIFOLD ****